top of page

Power BI til indblik i salgsperformance

Som virksomhed er det altafgørende at følge med i sin salgsperformance. Ugentlig opfølgning på salget til de forskellige markeder, kundesegmenter og produkter er essentielt for at følge udviklingen i forhold til strategi og budget, samt identifikation af potentielle vækstmuligheder. 

 

Ved at bygge salgsrapporteringen i Power BI kan salgsteamet, indkøb, finans, produktafdelingen og ledelsen nemmere følge med i udviklingen i salget på tværs af ovennævnte fokusområder og optimere forretningen i flere henseender. Blandt andet kan man via en Power BI-rapport nemmere identificere faldende efterspørgsel på bestemte sæsonvarer, spotte vækstende såvel som faldende markeder og produktkategorier hurtigere, identificere muligheder for videndeling blandt de forskellige sælgere grundet større forskelle i salgsperformance, følge udviklingen i antal kunder og genkøb, samt følge med i virksomhedens samlede bruttofortjeneste på daglig basis. Endvidere kan en Power BI-salgsrapport beriges med budgettal og anden relevant information, afhængigt af hvad der skal følges op på i månedlige strategi- og salgsmøder.

Kommentarer


bottom of page