top of page

Power Automate som bro mellem to ERP-systemer

Udfordring:

Ved integration af nyt datterselskab og skulle alle data fra datterselskabets ERP-system over i moderselskabets ERP-system. I en længere overgangsperiode, blev der kørt parallelt med begge ERP-systemer, som affødte en efterfølgende data migreringsopgave. I dette projekt var der knaphed af IT-udviklingsressourcer til at hjælpe med denne proces.

 

Løsning:

Som løsning kom Power Automate ind i billedet, og Astone byggede et Power Automate flow der konverterede ERP-system data til xml-format for efterfølgende at sende det ind i moderselskabets nye ERP-system, uden behov for indblanding fra IT-afdelingen. Denne løsning understøttede en hurtigere implementeringsproces, sikrede korrekt masterdata på alle produkter og sparrede en masse manuelt arbejde.

 

Dette er en af de utallige muligheder for automatisering som Power Automate med fordel kan benyttes til.

Comments


bottom of page