top of page

Power Automate til dagligt at hente valutakurser automatisk og lægge i databasen

Det ses ofte, at der er knaphed med IT-ressourcerne og at man som virksomhed må prioritere blandt sine uløste behov. Selv små opgaver kan hurtigt tage lang tid at løse, fordi organisationen mangler tilgængelige IT-udviklere.

 

Ved at benytte Power Automate kan man uden programmeringsfærdigheder løse flere opgaver, som ellers ville kræve tid i IT-afdelingen. Som ”low-code”-værktøj kan Power Automate nemlig reducere behovet for IT-udviklingsressourcer ved at lade andre ikke-IT-uddannede medarbejdere i organisationen løse opgaverne.

 

Som eksempel har vi hjulpet en kunde, der havde brug for dagligt at hente valutakurserne for deres mest almindeligt anvendte valutaer og lægge dem i databasen. Der var i en længere periode ikke en IT-udvikler til rådighed til at imødekomme dette behov, og der blev søgt efter en løsning, der ikke krævede for meget kodning. Ved at bruge ”low-code” værktøjet Power Automate var vi i stand til at hente valutakurserne fra Nationalbankens hjemmeside på daglig basis, gemme det i en database og automatisere hele processen. Dette sparede virksomheden en masse tid og frigjorde IT-ressourcer til andre dele af forretningen. Sidenhen har kunden implementeret yderligere Automate flows i andre dele af deres forretning – vel og mærke uden inddragelse af IT-afdelingen i hvert eneste flow.

Comments


bottom of page