Med tidligere kriser, det nuværende inflationsniveau og global finansiel uro er der kommet endnu større fokus på likviditet og cashflow blandt vores kunder. Som finansafdeling er det blevet endnu vigtigere at arbejde proaktivt, minimere risici og sikre penge i kassen. Et af vores nyere skud på stammen er en Power BI-rapport henvendt til Navision- og […]